Samenstelling bestuur

voorzitter: 

Ir. J. de Wilde

Kaai 59,

4351 AB Veere, tel. 0118 50 20 60

 

 

penningmeester: 

mevr. M.C. Fastenau

Zwanenlaan 1, 

4351 RX Veere, tel. 0118 50 20 76

 

secretaris: 

De functie van secretaris is vacant. Wij zoeken een secretaris of secretaresse, deze hoeft geen deel uit te maken van het bestuur. Dit kan ook een administratief medewerker zijn waarvoor een vergoeding beschikbaar is.

 

overige bestuursleden:

Dr. C.J.B. Boender

Wagenaarstraat 34, 

4351 BC Veere, tel. 0118 50 22 10

 

Ing. H.A. Bosch

Markt 14, 

4351 AH Veere, tel. 0118 50 17 18

 

F.S. van der Hooft

Oudestraat 11, 

4351 AS Veere, tel. 0118 50 12 41

 

J.A. van Pagee

Kaai 35,

4351 AB Veere, tel. 0118 50 12 72

 

J.H. van Kranenburg

Oudestraat 14,

4351 AV Veere, tel. 0118 50 60 61

 

D.A. van de Vrie

Van Bourgindielaan 40,

4351 NS Veere, tel. 0118 50 13 71

 

Correspondentieadres:

Stichting Veere, Postbus 99, 4330 AB Middelburg

e-mailadres: